Händy EXTRA STRONG desinfitseerimisvahend 80% alkohol

Händy EXTRA STRONG desinfitseerimisvahend 80% alkohol

Händy desinfitseerimisvahend 75% alkohol 80ml

Händy desinfitseerimisvahend 75% alkohol 80ml

Händy EXTRA STRONG desinfitseerimisvahend 80% alkohol

  • Tapab efektiivselt pisikuid, seeni ja viiruseid
  • 80% alkohol - tapab rohkem baktereid!
  • Sobib ka pindade puhastamiseks
  • Toode sisaldab glütseriini - kuivatab vähem nahka
5,99 €
Saadavus: Laost otsas
SKU
5889

Kasutamine

Pihusta toodet 1-2 korda kätele. Hõõru esmalt sõrmeotsi ning seejärel käsi ning peopesi, kuni käed on kuivad.
Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ohutus

  • Põhjustab tugevat silmade ärritust
  • Väga tuleohtlik vedelik ja aur
  • SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord.
  • Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada
  • Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega (Avaldamismärge: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254)
  • Mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 (välisriigist helistades +372 7943 794) hädaabi number 112

Koostisosad

Isopropüülalkohol (CAS67-63-0), etanool (CAS 64-17-5), glütseriin
Lisainfo
Aktsiiga/aktsiisita lisaaine Ei